Neidio i: Cynnwys y tudalen Neidio i: Dewislen yr adran

Prifysgol Bangor yn Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn

Fel prif ddarparwr addysg uwch cyfrwng Cymraeg, mae Prifysgol Bangor yn chwarae rhan weithgar yr Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn eleni.

Mae llu o ddigwyddiadau yn cael eu cynnal ar stondin y Brifysgol ar y Maes, gyda phob math o weithgaredd ar agor i bawb, o’r aduniad i gyn-fyfyrwyr ar brynhawn Mercher, sydd, yn y degawd diwethaf, wedi ennill ei blwyf fel un o ‘draddodiadau’ diweddar yr Eisteddfod, at y gerddoriaeth fyw ar y stondin brynhawn Gwener. Eleni gwahoddwyd Band Pres Llarregub i ddiddanu gyda’u sain unigryw am 2.00 ddydd Gwener, i’w dilyn gan Gôr Aelwyd Neuadd John Morris Jones y Brifysgol, a Fleur de Lys i chwarae’n fyw ar brynhawn Sadwrn olaf yr Eisteddfod.

Bydd ail gyfle i brofi Llechi, noson lwyddiannus o gerddoriaeth a geiriau dan gyfarwyddyd y grŵp gwerin 9Bach yn Theatr Bryn Terfel, Pontio, Canolfan Celfyddydau ac Arloesi’r Brifysgol ar 7 a 9 Awst. Bydd Pontio hefyd yn cynnig cip ar brojectau cyfredol yn ogystal â rhagflas o brojectau’r dyfodol ar y maes drwy’r wythnos, gan gynnwys rhan o broject Llif a fydd i’w weld yn y Lle Celf a thafluniadau digidol o ‘Caban’, project barddoni gyda phlant ysgolion lleol a fydd yn cael ei arddangos o gwmpas y Maes.

Bydd y Brifysgol yn cynnal amrediad o weithgareddau yn y Babell Gwyddoniaeth a Thechnoleg, gan adlewyrchu amrediad o wyddorau seicoleg, ffotoneg  a chemeg, i wyddorau môr, technolegau iaith a chyfrifiadureg, a fydd yn denu a diddanu plant (o bob oedran!). Prifysgol Bangor yw un o brif noddwyr Pabell Gwyddoniaeth a Thechnoleg yr Eisteddfod eto eleni, gan adlewyrchu ymroddiad y Brifysgol i gydweithio efo’i chymunedau ac i hybu pynciau’r gwyddorau, peirianneg a mathemateg. Yr Athro Alan Shore o Ysgol Peirianneg Electronig y Brifysgol yw Cadeirydd Pwyllgor Gwyddoniaeth a Thechnoleg yr Eisteddfod. Bydd yr Athro Shore yn traddodi Darlith Wyddoniaeth yr Eisteddfod eleni, yn ogystal â darlith Eisteddfod Cymdeithas Ddysgedig Cymru.

Yn ddiau, prif gystadlaethau’r Eisteddfod yw uchafbwyntiau’r wythnos. Eleni bydd beirniadaeth Cystadleuaeth y Fedal Rhyddiaith yn cael ei thraddodi gan Yr Athro Gerwyn Wiliams o Ysgol y Gymraeg a’r Athro Peredur Lynch yn traddodi’r feirniadaeth yng Nghystadleuaeth y Gadair ddydd Gwener.

Manon Wyn Williams, Darlithydd Sgriptio gyda’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn Ysgol y Gymraeg sydd wedi ysgrifennu Hollti, drama Theatr Genedlaethol Cymru sy’n cael ei pherfformio gydol yr wythnos yn Ysgol Bodedern, cyn mynd ar daith drwy Gymru nes ymlaen yn y flwyddyn. Mae nifer o unigolion eraill o’r Brifysgol hefyd yn chwarae rhannau blaenllaw yn yr Eisteddfod, gan draddodi darlithoedd gwadd, a chymryd rhan mewn cyfarfodydd a thrafodaethau o bob math.

Meddai’r Athro Jerry Hunter, Dirprwy Is-ganghellor dros y Gymraeg a Chysylltiad â’r Gymuned:

“Mae gwreiddiau’r Brifysgol yn ddwfn yn y gymuned leol, ac uchafbwynt blynyddol yw cael mynychu’r Eisteddfod a rhoi’r cyfle i’n staff rannu peth o’u gwaith a’u brwdfrydedd gyda’r cyhoedd drwy gyfrwng gweithgareddau, darlithoedd a digwyddiadau lu. Uchafbwynt arall, wrth gwrs yw’r cyfle i gwrdd â chynnal ein cyswllt gyda chyn-fyfyrwyr, staff a’r gymuned leol ac yn wir, â’r rhai hynny o bob cwr o’r byd sy’n dod draw i’n stondin yn ystod yr wythnos.”

Mae manylion a newyddion ynghylch holl weithgareddau Prifysgol Bangor yn yr Eisteddfod i’w gael ar safle gwe: www.bangor.ac.uk/eisteddfod

Dyddiad cyhoeddi: 2 Awst 2017

Site footer