Neidio i: Cynnwys y tudalen Neidio i: Dewislen yr adran

Newyddion Diweddaraf

Mapio problem sbwriel gyda’r cyfryngau cymdeithasol

Mae gwyddonwyr lleyg yn cael eu hannog i dynnu lluniau o'r sbwriel y deuant o hyd iddo a'i bostio ar y cyfryngau cymdeithasol i helpu ymchwilwyr ddeall problem sbwriel y wlad.

Dyddiad cyhoeddi: 21 Chwefror 2022

Eliffantod amddifad yn cael trafferth asesu bygythiad llewod yn rhuo

Mae digwyddiadau trawmatig ynghyd â diffyg oedolion profiadol mewn grwpiau teuluol o eliffantod yn medru effeithio ar wybodaeth ecolegol anifeiliaid iau, ac yn y pen draw, ar eu gallu i wneud penderfyniadau allweddol wrth wynebu sefyllfaoedd heriol. Mae i’r canfyddiadau hyn oblygiadau i gadwraeth anifeiliaid cymdeithasol sy’n byw yn hir, megis eliffantod, primatiaid a chetaceaiaid.

Dyddiad cyhoeddi: 18 Chwefror 2022

Cyfathrebu am goed ac ennill cystadleuaeth

Mae myfyrwraig PhD o Brifysgol Bangor wedi ennill cystadleuaeth gan ymgyrch #CenedlFechanSyniadauMawr wahoddodd ymchwilwyr o bedwar prifysgol yng Nghymru i gyfathrebu drwy fideo am werth eu hymchwil o ran mynd i’r afael â newid hinsawdd byd eang.

Dyddiad cyhoeddi: 3 Rhagfyr 2021

White-tailed deer found to be huge reservoir of coronavirus infection

Dyma erthygl yn Saesneg gan Dr Graeme Shannon a myfyrwyr PhD Amy Gresham ac Owain Barton, sydd yn cael ei hail gyhoeddi o'r gwreiddiol ar dudalen The Conversation ar ein tudalen Saesneg o dan drwydded Creative Commons. Mae The Conversation yn safle sy’n galluogi academyddion i ysgrifennu’n uniongyrchol er mwyn rhannu eu harbenigedd gyda’r cyhoedd. Darllenwch yr erthygl wreiddiol.

Dyddiad cyhoeddi: 8 Tachwedd 2021

Deforestation: why COP26 agreement will struggle to reverse global forest loss by 2030

Dyma erthygl yn Saesneg gan Yr Athro Julia Jones, Athro mewn Gwyddor Cadwraeth, sydd yn cael ei hail gyhoeddi o'r gwreiddiol ar dudalen The Conversation ar ein tudalen Saesneg o dan drwydded Creative Commons. Mae The Conversation yn safle sy’n galluogi academyddion i ysgrifennu’n uniongyrchol er mwyn rhannu eu harbenigedd gyda’r cyhoedd. Darllenwch yr erthygl wreiddiol.

Dyddiad cyhoeddi: 2 Tachwedd 2021

Site footer