Neidio i: Cynnwys y tudalen Neidio i: Dewislen yr adran

Newyddion: Chwefror 2022

Mapio problem sbwriel gyda’r cyfryngau cymdeithasol

Mae gwyddonwyr lleyg yn cael eu hannog i dynnu lluniau o'r sbwriel y deuant o hyd iddo a'i bostio ar y cyfryngau cymdeithasol i helpu ymchwilwyr ddeall problem sbwriel y wlad.

Dyddiad cyhoeddi: 21 Chwefror 2022

Eliffantod amddifad yn cael trafferth asesu bygythiad llewod yn rhuo

Mae digwyddiadau trawmatig ynghyd â diffyg oedolion profiadol mewn grwpiau teuluol o eliffantod yn medru effeithio ar wybodaeth ecolegol anifeiliaid iau, ac yn y pen draw, ar eu gallu i wneud penderfyniadau allweddol wrth wynebu sefyllfaoedd heriol. Mae i’r canfyddiadau hyn oblygiadau i gadwraeth anifeiliaid cymdeithasol sy’n byw yn hir, megis eliffantod, primatiaid a chetaceaiaid.

Dyddiad cyhoeddi: 18 Chwefror 2022

Site footer