Neidio i: Cynnwys y tudalen Neidio i: Dewislen yr adran

Newyddion: Ebrill 2020

Taith maes rhithiol i fyfyrwyr gwlyptir Bangor

Er gwaethaf y cyfyngiadau symud ar draws y wlad, llwyddodd myfyrwyr o Brifysgol Bangor fynd ar daith maes o amgylch Ynys Môn yn ddiweddar. Ni thorrwyd unrhyw reolau ar bellhau cymdeithasol serch hynny am i'r daith maes gael ei chynnal yn rhithiol fel rhan o gamau'r brifysgol i symud at addysgu ar-lein dros gyfnod y coronafirws. Roedd y 'daith maes rhithiol' yn rhan o fodiwl trydedd flwyddyn yn Ysgol y Gwyddorau Naturio l, a drefnwyd gan yr Uwch Ddarlithydd Dr Christian Dunn.

Dyddiad cyhoeddi: 2 Ebrill 2020

Site footer