Neidio i: Cynnwys y tudalen Neidio i: Dewislen yr adran

Newyddion: Awst 2021

Astudiaeth newydd bwysig yn archwilio a all 'cof' coeden gynyddu ei gwytnwch

Mae Prifysgol Bangor yn cymryd rhan mewn project ymchwil o fri sydd wedi derbyn grant gan UK Research and Innovation

Dyddiad cyhoeddi: 20 Awst 2021

Plannu masarnen yn Nhreborth i nodi llwyddiant graddedigion newydd

Mae'r Ysgol Gwyddorau Naturiol wedi nodi llwyddiant myfyrwyr oedd ar flwyddyn olaf eu hastudiaethau yn 2020-21 drwy blannu masarnen goch yn yr Ardd Tsieineaidd yng Ngardd Fotaneg Treborth.

Dyddiad cyhoeddi: 11 Awst 2021

Dod i gysylltiad â phlaladdwyr lluosog yn cynyddu marwolaethau ymhlith gwenyn.

Mae astudiaeth newydd a gyhoeddwyd yn y cyfnodolyn Nature wedi cadarnhau bod gan wenyn sy'n dod i gysylltiad â chyfuniad o gemegion amaethyddol gyfraddau marwolaeth sylweddol uwch na'r hyn a ragwelwyd oherwydd eu heffaith gyfunol.

Dyddiad cyhoeddi: 6 Awst 2021

Astudiaeth newydd yn datgelu gwahaniaethau mawr yng nghyfraddau adfer coedwigoedd a chyfraddau datgoedwigo gwledydd yr Amason

Mae astudiaeth newydd gan dîm rhyngwladol o ymchwilwyr o'r Deyrnas Unedig a Brasil wedi datgelu mai'r rhanbarthau sydd â'r potensial mwyaf i adfer coedwigoedd ar raddfa fawr - y rhai sydd wedi cael eu datgoedwigo yn fwyaf helaeth - sydd â'r lefelau adferiad isaf ar hyn o bryd.

Dyddiad cyhoeddi: 4 Awst 2021

Bydd newid yn yr hinsawdd yn effeithio ar argaeledd dŵr yn y dyfodol ar gyfer ynni dŵr a chyflenwad dŵr cyhoeddus yng Nghymru

Gall Cymru wynebu heriau i gyflenwi dŵr cyhoeddus a llai o botensial i gynhyrchu pŵer dŵr yn y dyfodol yn ôl ymchwil newydd. Mae canfyddiadau astudiaeth a gyhoeddwyd yn ddiweddar gan ymchwilwyr Prifysgol Bangor, fel rhan o brosiect Dŵr Uisce a ariannwyd gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop, yn dangos y bydd argaeledd dŵr yng Nghymru yn dod yn fwy tymhorol oherwydd newid yn yr hinsawdd yn y dyfodol.

Dyddiad cyhoeddi: 3 Awst 2021

Site footer