Neidio i: Cynnwys y tudalen Neidio i: Dewislen yr adran

Newyddion: Tachwedd 2021

Gallai tarfu ar gloc corff pysgod fod yn niweidiol i'w hiechyd

Mae ymchwil newydd yn datgelu bod clociau corff brithyll seithliw yn siapio rhythmau dyddiol eu system imiwnedd a'r micro-organebau sy'n byw yn eu croen. Mae cadw pysgod o dan olau cyson - techneg a ddefnyddir yn aml gan ffermydd pysgod i wella twf neu reoli atgenhedlu - yn tarfu ar y rhythmau dyddiol hyn ac yn arwain at gynnydd yn y rhagdueddiad at barasitiaid.

Dyddiad cyhoeddi: 23 Tachwedd 2021

White-tailed deer found to be huge reservoir of coronavirus infection

Dyma erthygl yn Saesneg gan Dr Graeme Shannon a myfyrwyr PhD Amy Gresham ac Owain Barton, sydd yn cael ei hail gyhoeddi o'r gwreiddiol ar dudalen The Conversation ar ein tudalen Saesneg o dan drwydded Creative Commons. Mae The Conversation yn safle sy’n galluogi academyddion i ysgrifennu’n uniongyrchol er mwyn rhannu eu harbenigedd gyda’r cyhoedd. Darllenwch yr erthygl wreiddiol.

Dyddiad cyhoeddi: 8 Tachwedd 2021

Deforestation: why COP26 agreement will struggle to reverse global forest loss by 2030

Dyma erthygl yn Saesneg gan Yr Athro Julia Jones, Athro mewn Gwyddor Cadwraeth, sydd yn cael ei hail gyhoeddi o'r gwreiddiol ar dudalen The Conversation ar ein tudalen Saesneg o dan drwydded Creative Commons. Mae The Conversation yn safle sy’n galluogi academyddion i ysgrifennu’n uniongyrchol er mwyn rhannu eu harbenigedd gyda’r cyhoedd. Darllenwch yr erthygl wreiddiol.

Dyddiad cyhoeddi: 2 Tachwedd 2021

Genynnau hynafol sy'n hanfodol i ddolffiniaid oroesi

Efallai bod genynnau hynafol sy'n dyddio nôl cyn oes yr iâ diwethaf yn allweddol i oroesi, o leiaf os ydych yn ddolffin, yn ôl ymchwil newydd.

Dyddiad cyhoeddi: 1 Tachwedd 2021

Site footer