Neidio i: Cynnwys y tudalen Neidio i: Dewislen yr adran

Newyddion: Mehefin 2021

Gallai bywyd fodoli yng nghymylau Iau ond nid yn Fenws

Mae gan gymylau Iau amodau dŵr a fyddai’n caniatáu i fywyd tebyg i’r Ddaear fodoli, ond nid yw hyn yn bosibl yng nghymylau Venus, yn ôl canfyddiad arloesol ymchwil newydd dan arweiniad gwyddonydd o Brifysgol Queen’s Belfast gyda chyfraniad gan arbenigwr o Brifysgol Bangor.

Dyddiad cyhoeddi: 28 Mehefin 2021

Disgwylir i gynlluniau i blannu coedwigoedd yn y du fod cyfwerth â gyrru 14 biliwn yn llai o gilometrau

Mae'r canlyniadau'n gwrthddweud astudiaethau diweddar sy'n awgrymu bod coedwigoedd masnachol yn gweithredu fel suddfan carbon deiocsid yn y tymor byr yn unig

Dyddiad cyhoeddi: 22 Mehefin 2021

Pa rôl y mae coedwigoedd yn ei chwarae ar gyfer rheoli llifogydd naturiol yn y DU?

Mae ymchwil a gyhoeddwyd yn ddiweddar, a gynhaliwyd gan Brifysgol Bangor ac Forest Research, yn adolygu'r wybodaeth gyfredol am rôl tiroedd coediog ar gyfer rheoli llifogydd yn naturiol yn y DU. Wedi'i gyhoeddi yn y cyfnodolyn WIREs Water (https://doi.org/10.1002/wat2.1541), mae'r adolygiad yn archwilio'r dystiolaeth bresennol ar y rôl y mae gwahanol fathau o orchudd coedwig yn ei chwarae ar gyfer rheoli llifogydd yn naturiol.

Dyddiad cyhoeddi: 18 Mehefin 2021

Rheolwyr coedwigoedd yn cael eu gwahodd i gyfrannu at broject iechyd coed derw

Mae rheolwyr coedwigoedd yn cael eu gwahodd i rannu eu gwybodaeth ac arbenigedd am iechyd coed derw, gyda thîm o ymchwilwyr sy'n bwriadu darganfod sut mae dirywiad iechyd yn effeithio ar goed ledled y DU, a gweld beth yw barn rheolwyr ar driniaethau newydd posibl.

Dyddiad cyhoeddi: 14 Mehefin 2021

Tir, Bwyd a Phŵer

Cyfres Seminarau Dadgoloneiddio Daearyddiaeth Bwyd 16 Mehefin 2021 10am-4pm

Dyddiad cyhoeddi: 11 Mehefin 2021

Deforestation is driven by global markets

Dyma erthygl yn Saesneg gan Ruben Valbuena o Brifysgol Bangor a Thomas Lovejoy, UN Foundation ac Athro ym Mhrifysgol George Mason, sydd yn cael ei hail gyhoeddi o'r gwreiddiol ar dudalen The Conversation ar ein tudalen Saesneg o dan drwydded Creative Commons.

Dyddiad cyhoeddi: 11 Mehefin 2021

Ensymau Microbaidd Ar Gyfer Glanedyddion, Tecstilau A Cholur Cynaliadwy

Bydd cynnyrch defnyddwyr mwy cyfeillgar i’r amgylchedd, fel glanedyddion, tecstilau a cholur yn cael eu cynhyrchu o ganlyniad i waith gan wyddonwyr Prifysgol Bangor a'u partneriaid project.

Dyddiad cyhoeddi: 8 Mehefin 2021

Planhigion sy'n caru llygredd yn allweddol i ragweld addasu i newid amgylcheddol

Mae newid amgylcheddol yn digwydd mor gyflym fel na all organebau gwyllt gadw i fyny, ac maent yn wynebu heriau sylweddol. Ond efallai y gall rhai organebau addasu'n rhyfeddol o gyflym i amgylchiadau newydd. Nid yw rhagweld pa rywogaethau fydd yn gallu addasu'n gyflym yn hawdd o bell ffordd, ond gall planhigyn arfordirol dinod fod â'r allwedd i ddeall sut mae rhywogaethau'n addasu'n gyflym i gynefinoedd o waith dyn.

Dyddiad cyhoeddi: 7 Mehefin 2021

Rewilding: four tips to let nature thrive

Dyddiad cyhoeddi: 7 Mehefin 2021

Site footer